Geçmiş Yaşam Regresyon Çalışması

ilk görüşte çok sevdiğiniz veya hiçbir görünür neden yokken hoşlanmadığınız, hatta nefret ettiğiniz, sürekli çatıştığınız, affedemediğiniz birileri oldu mu ?

Tekrarlayan rüya veya kabuslarınız var mı? Buraya ait değilim, bu aileye ait değilim duygusu yaşıyor musunuz ?

Ne kadar uğraşsanız da kurtulamadığınız düşünce veya davranışlarınız var mı ? Nedenini bilemediğiniz korkularınız ve endişeleriniz ?

Ne yapsanız da bir türlü yolunda gitmeyen ilişkiler yaşıyor, kariyerinizin önünde görülemeyen bir engel var gibi mi?

Tıbben açıklanamayan, belli bir nedene bağlı olmayan sağlık sorunları? bu olumsuz deneyimlerinizin kaynağı geçmiş yaşamlarınıza uzanıyor olabilir.

Regresyon Çalışması bu ve benzeri sorulara cevap ve sorunlara çözüm bulmak amacıyla tüm dünyada birçok psikiyatrist, psikolog ve spiritüel danışman tarafından yaklaşık 50 yıldır uygulanan bir yöntem.

Kendini daha yakından tanımak , ruhsal yolculuğunu anlamak, hayat amacını keşfetmek ,huzurlu bir yaşam sürmek ve hayatındaki sorunlara ruhun penceresinden bakarak çözmek isteyen çok sayıda insan regresyon çalışmasından yararlanmakta.

Şimdiki hayatımızın herhangi bir döneminde gerçekleşmiş olan ve bizi bugün hala etkileyen durumlara yönelik yapılan regresyon çalışması, geçmişteki blokajları çözen, çok etkili bir çalışma. Böylece çocuklukta yaşanan, çoğunlukla travma kaynaklı oluşan kurguları yeniden sağlıklı bir şekilde yapılandırmak mümkün olabiliyor.

Regresyon Çalışması, danışanın sorunlarına ait tüm yanıtların bilinçdışı zihninde yattığını kabul etmektedir. Regresyon Danışmanı, danışanın bilinçaltı anılarında geriye doğru giderek sorunun izini anne karnı ve geçmiş yaşamlarda sürmesi, nedenlerini keşfetmesi ve yeni bir çerçeveye oturtarak çözümlemesi için çeşitli teknik ve beceriler kullanarak rehberlik eder. Regresyon Çalışması bütüncül bir yaklaşımla ,kişinin duygusal, zihinsel, fizik beden, enerji beden ve ruhsal boyutta şifalanmasını sağlamaya çalışır.

Regresyon çalışması geçmişi değiştirmek için değil, geçmişte ( şimdiki yaşam veya geçmiş yaşamlar) yaşadığımız travmaların şimdiki hayatımızdaki olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak , bitmemiş işlerimizi tamamlamak ve karmamızı temizlemek için yapılan bir çalışmadır.

Regresyon çalışması evrensel boyutta iyileşme sağlayabilen bir yöntemdir.Bir geçmiş yaşam travmasının çözülmesi, o travmada rol alan diğer ruh varlıklarının enerji blokajlarında da çözülme yaratır.

Geçmiş yaşamımızda bize travma yaşatan veya bizim travma yaşattığımız ruhlarla karşılıklı olarak anlayış ve affediş gerçekleştiğinde, belki de dünyanın bilmediğimiz bir yerlerinde veya yanıbaşımızda yeniden bedenlenmiş olan o ruh varlıkları da şifalanmakta ve yaşamları olumlu yönde etkilenebilmektedir. Aynı durum şimdiki yaşamımızdaki travmaların çözülmesinde de yaşanabilir. Bizi üzen , kıran , travma yaşatan birisini regresyon çalışmasıyla affettiğimizde o kişinin hayatında da önemli iyileşmeler olabilmektedir.

BİR REGRESYON SEANSINDA NELER OLUR ?

 Bir regresyon çalışması ortalama olarak 2-3 saat sürmektedir. Çalışmanın başlangıcında danışanın yaşam öyküsü alınır ve çalışma konusu belirlenir. Birden çok çalışma konusu varsa, danışanın tercih ettiği en önemli konu ile başlanır, diğer konular takip eden seanslarda çalışılır. Çalışma konusu belirlendikten seansa geçilir. Seans sonrası yaklaşık 15-20 dakika süren bir değerlendirme yapılarak danışanın çalışmayla ilgili deneyimleri ve çalışmayı takiben yapması gereken şeyler hakkında görüşülür. Regresyon çalışmasında tam bir gizlilik esastır. Regresyon Terapistleri Birliğinin etik kuralları gereği seans sırasında ses kaydı yapılır ve kayıtlar güvenli bir şekilde saklanır. Kayıtlar danışanın izini olmaksızın hiçbir yerde kullanılamaz.

TRANS DURUMU NEDİR

Çalışma boyunca danışan hafif trans durumundadır. Hafif trans bir hipnoz durumu değildir. Bizler günlük yaşantımız içinde kendiliğinden oluşan trans halleri yaşarız. Örneğin çok sevdiğimiz bir filmi izlerken, müziği dinlerken veya bir manzarayı seyrederken trans halindeyizdir. Trans hali bir çeşit içe dönüştür. Regresyon çalışmasında danışan hafif trans haline girerek içe döner, odaklanır ve anne karnı veya geçmiş yaşam anılarına ulaşır. Danışan trans sırasında çevrede olan biten her şeyin farkındadır, seansın kontrolü tamamen danışandadır. Seans bitiminde her şeyi hatırlar. Bazı kişiler trans haline giremeyip uzak ve/veya geçmiş yaşam anılarına ulaşamayabilir. Örneğin aşırı analitik zihne sahip olanlar, çok fazla merak duyanlar, aşırı beklenti içinde olanlar gibi.

REGRESYON ÇALIŞMASININ BAŞARI ORANI NEDİR

Regresyon çalışması danışan odaklı bir çalışmadır. Çalışmanın başarısı danışanın ilgi, istek, motivasyon, çalışmaya katılımı ve farkındalığı ile doğru orantılıdır. Bazı sorunlar tek bir seansta çözülmekle birlikte, karmaşık sorunlar için birkaç seans yapmak gerekebilir. Bir seansta tek bir soruna odaklanmak idealdir. Tüm diğer yöntemlerde olduğu gibi Regresyon Çalışmasının mucizevi bir şekilde tek bir seansta tüm hayatını iyileştireceğini düşünen / isteyen danışanlar hayal kırıklığına uğrayabilirler. Bununla birlikte , bazı çalışmalarda , çalışılan sorunla bağlantılı birden çok sorun kendiliğinden çözüme kavuşabilmektedir. Çalışmanın spiritüel şifa ile ilgili bölümü bizim henüz anlayamadığımız şekilde çalışmakta ve beklenmedik düzeyde olumlu sonuçlar getirebilmektedir.

REGRESYON ÇALIŞMASI HERKES İÇİN UYGUN MUDUR.

Tüm çalışmalarda olduğu gibi Regresyon çalışmasına da uygun olmayan durum ve kişiler bulunmaktadır.

Regresyon çalışması ,Psikolojik sağlık sorunları olan ve bu durum için ilaç kullananlar, ağır kişilik bozuklukları , ağır depresyonu, epilepsisi olanlar, kalp hastaları, zihinsel özürlüler ve gebeler için uygun değildir.

18 yaşın altındakiler için ailenin onayı gerekmektedir. Ancak 18 yaş altı danışanlar için “Çocuklarla Regresyon Çalışması” özel eğitimi alan Regresyon Danışmanlarıyla çalışılması gerekmektedir.

Regresyon çalışması kişinin en derinlerdeki duygularının ortaya çıktığı ve çok güçlü enerji blokajlarının çözüldüğü bir çalışmadır. Merak veya dünyevi /spirütüel egoyu beslemek amacıyla yapılacak bir çalışma olmadığını göz önünde bulundurmak önemlidir. Regresyon, kendisiyle karşılaşmaya /yüzleşmeye ve sorunlarını çözmeye gerçekten hazır olan kişiler için uygun bir çalışmadır.

REGRESYON ÇALIŞMASI YAPMAK İÇİN GEÇMİŞ YAŞAMLARA İNANMAK GEREKLİ MİDİR ?

Regresyon Çalışmasının amacı geçmiş yaşamları kanıtlamak değildir. Çalışma sırasında gelen bilgilerin kaynağı geçmiş yaşamlar, ortak bilinçaltı veya kurgulanmış bir hikaye olabilir. Danışan geçmiş yaşamlara inanmasa da sorunuyla bağlantılı bir bilinçaltı farkındalığı yaşamaktadır. Burada önemli olan, ortaya çıkan hikayenin danışanın bilinçaltından çıkmış olmasıdır.

Danışanın ortaya çıkan hikayedeki rolünü görmesi, bu rolde hissettiği duygular ve bu duyguların hayatına etkisini fark etmesi ve yeni bir bakış açısıyla sorunlarına çözüm bulmasını sağlayabilmektir. Regresyon çalışması, yalnızca geçmijş yaşamlara yönelik yapılan bir çalışma değildir. Şimdiki hayatımızın anne karnı ve çocukluk dönemlerine ait travmalarını ( ayrılık, sevilen birinin kaybı, başarısızlık… ) şifalandırmak için de regresyon çalışması yapılmaktadır.

REGRESYON ÇALIŞMASININ YAN ETKİLERİ VAR MIDIR ?

Regresyon çalışmasının sağlığı bozan herhangi bir yan etkisi yoktur. Çalışma sırasında güçlü enerji blokajları çözülmektedir. Bu çözülmeyle ortaya çıkan enerji toksinlerinin atılması için çalışmayı takip eden 24 saati sakin geçirmek, olabildiğince dinlenmek ve bol su içmek gerekir. Bazı danışanlarda enerji toksinlerinin atıldığını gösteren hafif fiziksel belirtiler olabilmekte ( başağrısı, mide bulantısı, gaz v.b ) ancak 1-2 gün içinde geçmektedir.

 

Karşılaştığı binlerce vakada geçmiş yaşam terapisinin gizemli ve açıklanamayan semptomları iyileştirmedeki gücünen tanıklık eden Dr.Roger j. Woolger; regresyon çalışması sırasında karşılaşılan ortak konuları şu başlıklar altında toplamıştır.

Terkedilme korkusu ve kendini güvende hissedememe ; Geçmiş yaşamında öksüz kalma, köle tacirlerine satılma, kıtlık sırasında ölüme terkedilme, kriz veya savaş zamanlarında sevdiklerinden zorla ayrılması vs…

Fobiler ve nedensiz korkular ; Yangın, su , boğulma, hayvanlar , bıçak, böcek ve doğal afetlerin gibi durumların neden olduğu ölümler…

Depresyon ve enerji düşüklüğü; Sevilen birinin veya ebeveynin kaybı, bitmemiş yas, intihar anıları,savaşın bir sonucu olarak gelen umutsuzluk, katliam, tutukluluk hali, veya sınırdışı edilmek.

Suçluluk ve kurban hissi; Çoğunlukla sevilen birisinin öldürülmesinin bir sonucudur. Bir çocuğun canına yakmak,  başkalarının ölümünden kendisini sorumlu hissetmek. ‘ Benim hatam. Ben bunu hakediyorum.’ gibi sabit düşünceler…

Yeme problemleri ve maddi güvensizlik; Geçmiş Yaşam anılarında açlık, ekonomik çöküş veya kaçınılamayan fakirlik anoreksiya, bulumia, veya obeziteyi açığa çıkarabilir.

Kazalar, şiddet, barbarlık ; Savaş anıları savaşçı anıları, maceralı aşklar. Bu tarz kompleksler daha çok adolesanlarda görülür.Çünkü birçok asker için bu yaş ölümle tanıştığı dönemdir o nedenle bu yaşam kesitinde karşılaşılan bu durumlarlada ortaya çıkar.

Ailesel kavgalar ; Çoğunlukla Oedipal dinamiklerinin kapsadığını görüyoruz.Geçmiş yaşam kayıtlarında anne, baba, kardeşler arasında, ihanet mirasda haksızlık rekabet gibi durumla sözkonusudur.

Cinsel sıkıntılar ve taciz ; Cinsel isteksizlik ve güçsüzlük, genital enfeksiyonlar sıklıkla geçmiş yaşamında tecaviz, taciz, kötüye kullanma veya hepsinin gerisinde işkence hikayesi olabilir.

Evlilik sıkıntıları; Bu durum bazen eşin geçmiş yaşamda farklı güçte, olmasından kaynaklanabilir. Bu yaşamda çekim olmuş ama enerji olarak uyumlanamamışlardır. Örneğin geçmiş yaşamında farklı bir konumda olabilirler. Metres, nikahsız eş , patron, veya köle durumu / efendisi gibi.

Kronik fiziksel rahatsızlıklar; Travmatik yaralanmaları ve ölümleri tekrar deneyimlemek ile ilgilidir.Örneğin başağrıları geçmiş hayatlarda dayanılması zor seçimlerle ilgili , boğaz ağrıları sözel olarak itham, kınama, ihbar ile ilgili veya dile getirilmemiş düşünceler ile ilgili olabilir. Ülserler terör anılarıyla, boyun ağrıları asılma ve boğma ile bağlantılı olabilir. Terapi bu bölgelerdeki kronikleşmiş ağrıları tekrar hissetmesini sağlar.

Dr. Woolgerin söylediği gibi, “Şimdiki yaşamın ötesindeki asıl neden iyileştirilince, birçok sorunlar çözüme ulaştırılır.”

Jeffrey Ryan Uluslararası Geçmiş Yaşam Araştırma ve Terapileri Birliği eski Başkanı Regresyon çalışması nasıl işliyor ve şifaya nasıl yol açıyor..? Şöyle açıklıyor

“Geçmiş yaşam denince, ben bunun kesin anlamının ne olduğunu bilmiyorum. Bu, tek bir ruhun tekrar tekrar doğup evrimleştiği bir süreç olabilir veya tek bir ruh var olmayabilir.
Geçmiş yaşam deneyimi bir ruh grubunun veya ruh enerjisinin kolektif anıları olabilir veya bu, Jung’un fark ettiği gibi kolektif bilinç olabilir. Bizler geçmiş yaşam terapisi sırasında yaptığımız seanslarda bu türden anılara erişiyor olabiliriz. Dolayısıyla neredeyse binlerce geçmiş yaşam terapisi yapmış olmama rağmen hala bunun tam olarak ne olduğunu ben de bilmiyorum. Ancak kolektif ruhsal bir DNA’ya sahip olduğumuzu düşünmeye başladım. Bilimin şu an keşfetmekte olduğu DNA gibi bizlerin ruhsal bir DNA sahibi olması söz konusudur. Her hücremizde tüm seceremizin yani bizi doğuranlar, onları doğuranlar, onları doğuranlar şeklinde tüm ecdadımızın bu enerjisini taşıyor olabiliriz. Ve geçmiş yaşam regresyonu sırasında bu ruhsal DNA’nın bölümlerine erişiyor olabiliriz. Fakat bunlar ne olursa olsun önemli olan şey ve benim kesinlikle emin olduğum, bizlerin başka yerlere ve başka zamanlara ait anılara sahip olduğumuzdur.”

Unutmayın sorunların çözümünde yalnız değilsiniz..

HER RUH BAKIMA İHTİYAÇ DUYAR..!!!

                                                                 

Bir cevap yazın